De Effa Methode® bestaat uit 20% theorie en 80% praktijk. Er wordt in kleine groepen gewerkt of individueel.

NU leren door NU doen
Een Effa training is waar mogelijk ‘realtime’, dus in de directe werkpraktijk. Met live audio- en video-opnames. Of praktijksimulaties met een professionele trainingsacteur in bijvoorbeeld de klantrol. NU leren door NU doen is de bewezen succesformule van Effa.

Borging
Het vervolg op een training bepaalt de effectiviteit ervan. Wij bieden de deelnemers daarom een vervolg programma op de werkplek aan. Uit onderzoek blijkt dat u van een groepstraining een hoger resultaat mag verwachten als er een herhalingsteken in het programma zit plus een individueel element. De Effa Methode® combineert al deze factoren tot een optimaal trainingsresultaat.

Naar wens ronden we af een kennis quiz, een praktijk toets en een certificaat.

Rondom de training

Neemt u contact met ons op over de voor uw project geschikte werkwijze rondom de training. Wij hebben 20 jaar ervaring in:

  • quick audits
  • mystery visits
  • mystery calls
  • gespreksanalyse (audio opnames)
  • scriptontwikkeling
  • teksten schrijven
  • kennis quiz en praktijktoetsing
  • certificering